Drogi Gościu!
Dziękujemy za pobyt w Ahotelu w Czechowicach-Dziedzicach. Będziemy wdzięczni, jeśli zechce Pan/Pani wypełnić niniejszą ankietę. Kwestionariusz w całości ma charakter anonimowy. Uzyskane informacje będą cenną wskazówką do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Ahotel. Dziękujemy za poświęconą uwagę!

Zespół Ahotelu
  1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o naszym hotelu?
    byłem/am tu wcześniej
    od rodziny, znajomych
    Internet
    folder
    w hotelu znalazłem/am się w sposób przypadkowy
    inne
  2. Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie pokoju hotelowego?
    Dobra
    Dostateczna
    Zła
    Uwagi:
  3. Jak ocenia Pan/Pani pracowników naszego hotelu?
    Dobra
    Dostateczna
    Zła
    Uwagi:
  4. Jak ocenia Pan/Pani menu śniadaniowe?
    Dobra
    Dostateczna
    Zła
    Uwagi:
  5. Czy Pana/Pani zdaniem zaproponowana przez hotel cena usług jest adekwatna do ich jakości?
    tak
    zbyt wysoka
    zbyt niska
    Uwagi:
  6. Czy planuje Pan/Pani powtórny przyjazd do naszego hotelu?
    tak
    nie (dlaczego?)
  7. Czy życzy sobie Pan/Pani otrzymywać aktualne informacje na temat hotelu?
    tak, na adres e-mail:
    nie
  8. Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie, które wpłynęłyby na podniesienie jakości usług hotelu?
Metryczka
Wiek:
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Wyższe
Miejsce zamieszkania: